vtwonen

vtwonen is de grootste online woonwinkel boordevol inspiratie, net als het grootste en meest veelzijdige woonmerk van Nederland. Vtwonen speelt altijd in op de laatste trends en de must-haves van dit moment. De webwinkel biedt niet alleen producten van het eigen merk, maar ook verschillende populaire interieur items van andere merken. Je vindt er ruim 20.000 woonartikelen op vtwonen, zoals design woonaccessoires, allerlei benodigdheden voor bad en items om duurzaam te wonen.

Online woonwinkel boordevol inspiratie

vtwonen is niet alleen een online woonwinkel, maar biedt ook enorm veel interieur ideeën en inspiratie. Er zijn verschillende bloggers die jou op de hoogte blijven van de laatste trends, een tijdschrift dat maandelijks wordt uitgebracht en twee tv programma’s waarin stylisten bewoners helpen om hun huis opnieuw in te richten.

[email]Website

Contact

  • 0885500107
  • Ga naar de website van Vtwonen.nl